Sjøforsvaret styrker opplæringen av nøkkelpersonell

AKERSHUS FESTNING (NRK): Erfaringen på broen på KNM «Helge Ingstad» var for begrenset, slår Havarikommisjonen fast. Nå gjør Sjøforsvaret en rekke tiltak for å hindre en ny fregattulykke.

ENDRER RUTINER: På en pressekonferanse fredag fortalte Sjøforsvaret hva de har gjort etter fregatthaveriet for ett år siden.

– Vi går nå systematisk til verks for å løse de sikkerhetstilrådningene Havarikommisjonen har kommet med, sier Sjef i Sjøforsvaret, Nils Andreas Stensønes.

Etter Havarikommisjonens rapport fredag redegjorde Sjøforsvaret for hvilke tiltak de har gjort og vil gjøre etter fregatthaveriet.

Forsvaret peker på følgende tiltak:

  • Styrke klareringsprosessen for vaktsjefer på fregatt.
  • Etablerer nye kurs for vaktsjefer og vaktsjefs assisent.
  • Styrke samhandlingstrening av broteam, hvor de mer regelmessig vil bruke navigasjonssimulator.
  • Oppdatere prosedyrer.
  • Stramme inn praksis for bruk av AIS. AIS skal som hovedregel sende ut informasjon.
  • Feil i medisinsk selskasjon er umiddelbart tatt tak i. Havarikommisjonen fant ut av to på broen ikke oppfylte synskrav, uten at Sjøforsvaret visste det.

– Tiltakene vi gjør er at vi vil ha et høyere erfaringsnivå til enhver tid på broen på fregatten, sier Rune Andersen, sjef for Marinen.

DNV GL er engasjert for å implementere og kvalitetssikre tiltakene.

Helge Ingstad ved Ågotnes, fotografert 21.10.19

TIL KAI: KNM «Helge Ingstad» ligger nå ved CCB-basen på Ågotnes på Sotra. Skipet skal destrueres etter ulykken.

Foto: Alrik Velsvik / Sindre Skrede / NRK

– Ulykken vil endre marinen

Havarikommisjonen kom med 15 sikkerhetsråd i sin rapport. Forsvaret sier at de allerede har gjort tiltak som samsvarer med sikkerhetstilrådingene fra Havarikommisjonen.

Andersen sier at de tar det som har skjedd veldig alvorlig.

– Det er jeg som har det overordnede ansvaret for at Marinens fartøyer driftes på en sikker og forsvarlig måte. Det inkluderer å påse at alle har fått tilstrekkelig med opplæring, trening og kvalitetssikring, sier han.

– Denne ulykken vil endre marinen, sier han, og legger til at han har bedt om ny ekstern gjennomgang etter noe tid.

Nye overvåkningsbilder publisert av Havarikommisjonen viser det dramatiske møtet

KOLLISJON: Nye overvåkningsbilder publisert av Havarikommisjonen viser det dramatiske møtet.

– Ingen ukultur i Sjøforsvaret

På pressekonferansen fikk Sjøforsvaret spørsmål om det unge og slitne mannskapet viste en ukultur i organisasjonen.

– Jeg er ikke enig i at det er en ukultur i Sjøforsvaret. Vi har vært opptatt av å finne ut av det, og derfor har vi bedt DNV GL å undersøke sikkerhetskulturen i Sjøforsvaret, sier Stensønes.

I rapporten slår Havarikommisjonen fast at en rekke hendelser medvirket til ulykken. I det første punktet i konklusjonen konstaterer de at vaktsjefer med begrenset erfaring ble gitt opplæringsansvar.

Av de 15 sikkerhetsrådene Havarikommisjonen presenterte, gjaldt ni av disse Sjøforsvaret.

Blant annet påpeker de at opplæringen på broen reduserte kapasiteten til å følge med på hele trafikkbildet.

– Ulykker som denne skal ikke skje, og vi må bli bedre. Det er helt avgjørende for meg at hver stein snus for å finne svakheter, og at vi gjør det som er nødvendig for å styrke sikkerheten, sier sjøforsvarssjef Stensønes.

Statsministeren mener Forsvaret må se på strukturen

Statsminister Erna Solberg (H) sier at rapporten påpeker viktige læringspunkter.

– Det viktigste vi må lære av rapporten som kom i dag, og også de neste rapportene, er hvordan vi kan sikre oss mot at noe sånt kan skje på nytt.

– Hvor mye systemkritikk av Forsvaret er dette?

– Jeg opplever at det er en kritikk. Så er det sånn at noen av disse tiltakene var man allerede veldig klar over selv, og hadde satt i gang arbeid på forhånd, men jeg mener man må være åpen for å se på om strukturene har vært gode nok, som en konsekvens av selve rapporten, sier hun.

Preget av video

Havarikommisjonen hadde også laget en animert video av hendelsen, i tillegg til å frigi overvåkingsbilder fra «Sola TS».

– Jeg så i går for første gang animasjonen og videoen før og under selve kollisjonen, og jeg må si at det gjorde et voldsomt inntrykk, sier Stensønes.

Sjøforsvaret har tidligere sagt at de fortløpende har gjort endringer for å forebygge at lignende hendelser skal skje i fremtiden.