Sjåfør tatt for å kjøre bil på jernbanen

Bane NOR reagerer etter å ha oppdaget flere tilfeller av bilkjøring i jernbanesporet.

Bil i spor

STOPPET: I desember ble denne bilen fotografert og tatt da den kjørte på linjene til veterantoget i Bergen.

Foto: Bane Nor

«Da var (det) skjedd igjen!» skrev den Bane Nor-ansatte i en intern melding etter at en bil ble stoppet i desember.

Pick-upen hadde kjørt inn på sporet til gamle Vossebanen i Helldal i Bergen.

Etter at Ulrikstunnelen åpnet, ble denne delen av Bergensbanen lagt ned. Likevel er det fortsatt drift av veterantog på strekningen, som er en av syv museumsjernbaner i landet.

Ferdsel i sporet er strengt forbudt.

Laster kart, vennligst vent...

Langt fra første gang

Derfor slår jernbaneetaten nå hardt ned på kjøringen.

– Det går av og til tog der. Vi kjører arbeidsmaskiner, og det kan når som helst komme tog, sier områdedirektør Tony Dæmring i Bane NOR.

Ifølge Bane NORs rapport hadde personene i bilen fått vite av en næringsdrivende i området at det var lov å kjøre i sporet.

De var feilinformert, og hendelsen ble anmeldt.

Dæmring opplyser at det ikke er første gang. Men tilfellet i Helldalen i Bergen var likevel spesielt.

– Det er ikke ofte vi får avdekket hvem som har kjørt, sier Dæmring.

Jernbaneovergang i Helldal i Arna

FARLIG KJØRING: Det var her ved denne overgangen i Helldal at bilen kjørte inn på jernbanen. Nå tar Bane NOR grep her.

Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Går og kjører på jernbanen

Bane NOR ser ofte eksempler på at folk bruker jernbanen til både skispor og gangfelt.

Men pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane NOR sier at bildet av bilen i sporet ikke er dagligdags.

– Det er sjelden. Vi har tilfeller av at biler tar en spansk en på planoverganger, men jeg har ikke hørt før at biler kjører på jernbanespor. Dette er farlig, sier Skarpen.

Bane NOR får jevnlig melding om at personer går i jernbanespor. Bygdanytt fortalte nylig at barn bruker en annen del av den gamle Vossebanen som skolevei.

– Og vi har hatt et tilfelle på Jæren med en barnehage som gikk på sporet, sier Skarpen.

Han forteller at det har skjedd dødsulykker på planoverganger der personer har hatt musikk på øret og ikke hørt toget.

Tar grep for å sikre

I krysset ved Dyngelandsvegen i Helldalen er det satt inn et eget varslingsanlegg. Men dette utløses bare når det er ferdsel i sporet.

Bane NOR innser nå at det ikke er nok og tar grep for å sikre bedre.

Det skal settes opp sperringer for å forhindre at sporet igjen blir brukt av doninger med gummihjul.

– Vi skal ha synfaring med Bergen brannvesen for å se på tiltakene, sier Dæmring.