SJÅ VESTLANDSREVYEN:

Sjå Vestlandsrevy-sendinga 18.45 om att. I kveld var toppsakene «Lommemannen» som slepp fri på prøve og psykiater som fryktar sjølvmord blant pasientar som vert skrivne ut for tidleg frå psykiatrisk sjukehus.

Saker: Lommemannen sleppt fri på prøve og psykiater fryktar sjølvmord blant pasientar som slepp ut for tidleg frå psykiatrisk sjukehus.