Sjå Vestlandsrevyen klokka 18.50

Programleiar er Jan Børge Leirvik

Søk i valresultata

valg-dekorasjon