Sjå Vestlandsrevyen direkte her:

Med programleiar Marte Rommetveit.