Sjå Vestlandsrevyen 22.55

Programleiar: Marte Rommetveit