Sjå Vestlandsrevyen 20.55

Programleiar: Marte Rommetveit