Sjå Vestlandsrevyen 18.50

Med programleiar Marte Rommetveit.

Programleiar Marte Rommetveit.