Sjå Vestlandsrevyen 18.50

Programleiar: Marte Rommetveit