Sjå Vestlandsrevyen 18.50

Programeleiar er Jan Børge Leirvik.

Programleiar: Jan Børge Leirvik