Sjå Vestlandsrevyen

Direkte frå klokka 18.45 med programleiar Jan Børge Leirvik.