Siger til Nest-Sotra

Nest-Sotra vann 3–0 i heimekamp mot Kongsvinger. Bjarte Haugsdal, Erlend Haustad og Aune Selland Heggebø sørga for måla.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon