Sier ja til nytt kraftverk som gir nok strøm til hele kommunen

Olje- og energidepartementet har godkjent en større kraftutbygging i Steinsdalsvassdraget i Kvam.

Steinsdalsvassdraget

STEINSDALSVASSDRAGET: Vannet skal gå i rør til kraftverket, som skal bygges i fjellet.

Foto: GEIR HELGE JOHNSEN

Olje- og energidepartementet ga fredag konsesjon til bygging av Tokagjelet kraftverk i Steinsdalsvassdraget i Kvam. Det er det nordnorske kraftselskapet Nordkraft som har fått konsesjonen.

Kraftverket får en kapasitet på 70 gigawattimer. Det er noe mindre enn selskapet først forventet, men tilsvarer likevel det årlige normalforbruket til rundt 3500 husstander, ganske nøyaktig like mange som det er i Kvam kommune i dag.

– Det er et ganske stort prosjekt som er et godt bidrag til fornybarsatsingen, sa Torbjørn Sneve i Nordkraft til NRK da NVE i fjor anbefalte utbygging.

Han sammenlignet da utbyggingen med syv mellomstore småkraftverk.

Statsråden: – Viktig bidrag til fornybarsatsingen

Utbyggingen berører en rundt tre kilometer lang elvestrekning med et fall på rundt 300 meter mellom Longvotni og Neteland.

Vannet føres i tunnel til kraftstasjonen, som bygges i fjell. Kostnaden for utbyggingen er tidligere beregnet til rundt 212 millioner kroner.

– Ny årlig vannkraftproduksjon fra Tokagjelet kraftverk vil være et viktig bidrag i fornybarsatsingen vår. Over halvparten av produksjonen fra denne utbyggingen vil være kraft som produseres om vinteren. Det er spesielt verdifullt for forsyningssikkerheten, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) i en pressemelding.

Sa nei til kraftverk lenger oppe i vassdraget

Departementet medgir at utbyggingen har negativ innvirkning på naturtypene bekkekløft og bergvegg, men peker på at de sier nei til utbygging lenger oppe i vassdraget, der verdien av disse naturressursene er større.

Det konsesjonssøkte Risbruelva kraftverk ville berørt bekkekløften i Revsgjelet, og har fått nei. Begge vedtakene er i tråd med NVEs innstillinger.

Kvam herad er også positive til utbyggingen i Tokagjelet. Det planlagte kraftverket skal tilknyttes den eksisterende strømledningen mellom Samnanger og Øystese, som går over Tokagjelet. ​