Normal

Setter i verk tiltak mot underernæring

Randolf raste 15 kilo ned i vekt etter at han ble rammet av kreft i februar. Nå vil helsemyndighetene sette inn tiltak mot underernæring blant sykehuspasienter.

Randolf Paulsen

FÅR HJELP: Vitaminer intravenøst skal hjelpe kreftsyke Randolf Paulsen fra Bergen å holde kroppsvekten oppe.

Foto: SIRI LØKEN / NRK

– Det er smertefult å spise, for maten må forbi såret i spiserøret, som til tider gjør veldig vondt, sier Randolf Paulsen

I vår fikk bergenseren påvist kreft i spiserøret. Sykdommen gjør det svært vanskelig å få i seg nok mat.

– Jeg har tatt av rundt 15 kilo fra februar/mars til nå. Det sliter voldsomt på meg, sier Paulsen.

En tredel i faresonen

Helsemyndighetene regner med at om lag en tredjedel av pasientene på sykehus og sykehjem er underernærte eller står i fare for å gå for mye ned i vekt.

Randi Tangvik

HAR TROEN: Ernæringsfysiolog Randi Tangvik ved Haukeland universitetssykehus tror tiltakene vil spare samfunnet for mye penger.

Foto: Siri Løken / NRK

Nå settes det i gang et prøveprosjekt, som skal gi pasientene bedre kostholds-oppfølging og hindre ukontrollert vekttap.

– Underernæring er et pasientsikkerhetsproblem, sier Anne-Grethe Skjellanger i Helsedirektoratet, som leder det nasjonale programmet for pasientsikkerhet

Ernæringsplan for hver pasient

I prosjektet skal en rekke forskjellige tiltak testes ut for å hjelpe pasientene og få et sterkere fokus på ernæring.

– Det skal gjøres en risikovurdering av alle pasienter for å finne de som er i risikogruppen. Så lages det en ernæringsplan for hver pasient som skal følges daglig, sier Skjellanger.

Forsker og ernæringsfysiolog Randi Tangvik, som jobber på Haukeland universitetssykehus i Bergen, tror tiltakene kan føre til en kraftig reduksjon av underernæring blant sykehuspasienter.

Lykkes de, kan det også føre til kraftige innsparinger.

– Underernæring er en alvorlig tilstand som det er krevende å behandle. Hensikten med tiltakene er å hindre at underernæringen utvikler seg til et nivå hvor det blir krevende å behandle, sier Randi Tangvik

Skal testes ut i Stavanger

Randolf Paulsen får nå vitamintilskudd intravenøst. Han er glad at han nå får hjelp med å holde matinntaket oppe.

– Jeg er mer optimistisk nå som jeg har fått veiledning og hjelp, sier han.

Tiltakene skal i første omgang testes ut på et sykehus og et sykehjem i Stavanger, men målet er at de på sikt skal settes i verk i hele landet.