Sender julemel til evig tid

Snart sendes 600 kilo julemel fra Bergen til innbyggerne i Øksnes i Nordland.

Ivar R. Hald
Foto: Linn Mevold Skogheim / NRK

Fru Ingeborgs legat fra 1621 gjør at Norgesmøllene til evig tid må sende julemel til de fattige i kystkommunen.

- Dette er blitt en årlig tradisjon og en god historie, forteller Ivar R. Hald, salgs- og markedsdirektør i Norgesmøllene AS.

Til dommedag...

Sosialkontoret i Øksnes deler ut melet til innbyggerne til jul. Ingeborg Mikkelsdatter hadde god kjennskap til fiskerfamiliens kamp for tilværelsen.

På sitt dødsleie i 1621 testamenterte hun 500 riksdaler til Domkirken i Bergen, mot at den hvert år " Til det evindelige" skulle sende 500 kg. mel til de fattige i Øksnes. Bergenserne har ved flere anledninger prøvd å kvitte seg med mel-legatet, som for øvrig er det eldste i sitt slag i Norge.

Men Høyesterett slo fast i 1849 at melet skulle leveres så lenge det var fattige i Øksnes, om så til "dommedags ettermiddag".

I dag fordeles Fru Ingeborgs testamentariske gave årlig ved juletider av sosialkontoret i Øksnes.

Fra 1622 og i omkring 150 år var det Domkirken i Bergen som sørget for at melet ble sendt nordover til fiskeværene i Øksnes. Etter den tid overtok Bergen kommune forpliktelsene. Men siden 1954 er det Vaksdal Mølle som har opprettholdt forsendelsen og som sørger for at det årlige melet kommer fram til Øksnes i god tid til jul.

- Og det har vi tenkt å fortsette med i framtiden også, forteller Hald.

En halv lest til de fattige

I 2000 ble det også laget en teaterforestilling i Øksnes i Vesterålen om den over 400 år gamle legathistorien. Den ble også vist for pensjonistene ved Vaksdal Mølle.

Det er ikke så mye man vet om fru Ingeborg Mikkelsdatter. Men ifølge historien var hun prestefrue og bodde en tid i Øksnes. Der ble hun grepet av den fattigdommen som kunne være i lokale fiskesamfunn.

Da prestefamilien etter hvert flyttet sørover og fortsatte sitt kall i Bergen Domkirke, opprettet fru Ingeborg legatet på en halv lest mel som skulle hjelpe fattige i Vesterålen. En halv lest tilsvarer omlag 500 kilo. Pengene er for lenge siden brukt opp.

Men den dag i dag sender altså Norgesmøllene årlig en palle - tilsvarende 620 kilo mel - til Øksnes hver jul.