Semje i Eidfjord

Eidfjord Senterparti og Eidfjord Høgre har blitt einige om å fremja Anders Vatle som ordførar og Aslak Martin Lægreid som varaordførar for komande kommunestyreperiode. Sp har styrt i lag med Høgre i inneverande periode.