Se Vestlandsrevyen tirsdag

Aksjon mot det poliitet mener er asylsøkere som har oppgitt feil hjemland. Og fare for flom og skred flere steder. Se tirsdagens sending med Jan Børge Leirvik.