Se Vestlandsrevyen tirsdag

Programleder Mariann Reikerås.

Programleder Mariann Reikerås