Se Vestlandsrevyen kl. 18.50

Programleder: Øyvor Bakke