Se Vestlandsrevyen fra tirsdag

Programleder: Mariann Reikerås