Se Vestlandsrevyen fra tirsdag

Programleder: Marte Rommetveit