Se Vestlandsrevyen fra mandag

Programleder: Mariann Reikerås