Se Vestlandsrevyen fra fredag

Programleiar: Solveig Farstad