Se Vestlandsrevyen direkte!

Programleder er Halvor Folgerø. Hovedsaken er det nye kommunekartet, slik Fylkesmannen mener det bør se ut.