Se Vestlandsrevyen direkte 18.55

Programleder: Mariann Reikerås