Se Vestlandsrevyen 22.56 her

Programleder: Mariann Reikerås