Se Vestlandsrevyen 22.55 her

Programleiar er Øyvor Bakke

Søk i valresultata

valg-dekorasjon