Se Vestlandsrevyen 22.55 her

Programleiar: Marte Rommetveit