Se Vestlandsrevyen 20.55 her

Programleder: Marte Rommetveit