Se Vestlandsrevyen 20.55

Programleder: Jan Børge Leirvik