Se Vestlandsrevyen 18.50 her

Programleiar er Øyvor Bakke

Søk i valresultata

valg-dekorasjon