NRK Meny
Normal

Se høydepunkt fra Valgfergen i Knarvik

33 politikere fra syv kommuner i Nordhordland var innom NRKs Valferje i ettermiddag. Flyktningpolitikk og kommunestruktur er viktige saker for alle. Høydepunktene finner du her.

valferja
Foto: NRK

Modalen

Den minste av kommunene stiller med to lister. Samlingslista med ordfører Knut Moe i spissen, og Solrenningslista med ordførerkandidat Tom Kristian Thorsen.

Politisk er de enige i ganske mange saker. Solrenningslista ligger litt mer til venstre, og Knut Moe er høgremann.

Ingen vil ha kommunesammenslåing. Ordføreren pekte på at de er avhengig av et interkommunalt samarbeid, men vil forbli egen kommune.

Nybygg eller opprustning av kommunehuset ble diskutert, men det er enighet om at noe må gjøres med bygget.

Arealplan skulle vedtas, men alle var innhabile
Ordførerkandidaten forteller om de viktigste sakene

Radøy

Frp mener kommunen må slå seg sammen med andre. Høyre er enig, og mener det handler om fremtiden. Venstre vil gi innbyggerne det siste ordet.

Flyktningpolitikk, Tverrsambandet og utvikling av Manger som sentrum ble diskutert. Det ble også kirkebyggene, for vedlikeholdet av disse koster penger.

– Vil du har borgerkrig på Radøy kan du legge ned kirkene, sa Sp.

Hvordan skal veien bygges for å utvikle Manger og spare kjøretid?
Folket bør stemme over hvordan kommunesturkturen skal være
Om at Radøy skal ta imot flyktninger

Austrheim

Alle var enige om at Austreim må bruke mindre penger. Men ordføreren hevdet at de hadde full kontroll på økonomien.

Kommunen har et vedtak på at de ikke vil utgreie en kommunesammenslåing. KrF har ombestemt seg, og vil likevel se på et mulig samarbeid med nabokommunene Lindås og Meland. Høyre var enig. Dermed varslet begge parti at de kom til å ta initiativ til sak i kommunestyret.

Et annet tema var samarbeidsklimaet innad i kommunen. Flere har opplevd opphetede debatter som ubehagelige.

Noen mener de må kutte og spare.
kommunesammenslåing bør utgreies.
Det kan til tider bli et hardt klima i politikken. For enkelte er dette vanskelig.

Meland

Meland har flørta med Bergen med tanke på en kommunesammenslåing. Det er flertall i kommunen for sammenslåing, men de vet ikke med hvem det blir. Sp ønsker folkeavstemning.

Kommunen er i kraftig vekst. Ap mener veksten har vært for stor de siste årene, og at dette må kontrolleres. Sp er uenig, og mener de klarer å håndtere veksten.

Eiendomsskatten er det ingen som vil ha, men alle er enige om at den er nødvendig - også Frp.

Meland skal ta imot 23 flyktninger. KrF vil gjerne ta imot flere. Dette er Frp imot, de frykter det går ut over blant annet eldreomsorgen.

Melan vokser, og dette mener noen bør begrenses
Frp og vil ikke ha eiendomsskatten
SP vil kreve folkeavstemning

Lindås

Kulturhus, badebasseng eller begge deler er et av spørsmålene i Lindås. Flere vil ha kulturhus for hele regionen, og KrF mener det er viktig å være en pådriver for et regionalt kulturhus i Knarvik.

De ttenker regionalt fordi kommunen er positiv til sammenslåing. Høgre peker på at det er viktig å bli store og slagkraftige. Mens Sp lanserer de tre F-ene: Frivillighet, faktakunnskap og folkeavstemning.

Vei og bompenger ble diskutert, og det ble også utfordringene med vedlikehold av gamle kirkebygg.

Noen vil ha kulturhus, noen vil ha basseng. Noen vil ha begge deler.
Hva skal skje med de gamle kirkene.
Krf trur kommunensammenslåing skal gå fin.

Masfjorden

Noen her ser mot nabofylket når det kommer til kommunestruktur. Gulen er aktuell for flere parti. Politikerne er likevel samstemte i at tjenestetilbudet er det viktigste.

Ny bro er også viktig. Alle vil erstatte ferja med bro, utenom MDG. De sier nei med tanke på miljøet. Og viser til at veien som vil lede til broen knapt er kjørbar.

Kraftutbygging er MDG også imot. De mener det ikke er lønnsomt nok, og skader naturen.

Bru i Masjorden er et tema
Noen ser nord, noen ser sør.
Sier nei til kraftanlegg


Fedje

Sentralisering og flytting av tannhelsetjeneste var viktig for alle politikerne å kjempe imot. Ordføreren mente de som ville flytte tannlegen fra øyen i beste fall har dårlig lokalkunnskap.

KrF opplever den økende sentraliseringen som frustrerende, og lover å kjempe imot. Frp varsler også kamp mot overmakten.

Det er enighet på Fedje om at de ikke vil bli slått sammen med andre kommuner. Høyre peker på interkommunalt samarbeid gjør at en kan levere bra tjenester til innbyggerne nå

Ubåten ble også diskutert, og flere savner svar.

Sentralisering er ikke riktig her.
Ingen vil bli større