Klokken 10.00 4. april avdukes et Hetland-verk som i mange tiår har ligget stuet vekk. Verket skal henge på veggen ut mot trafikantene i Nøstegaten.

Se avdukingen av Hetland-verket

Klokken 10.00 4. april avdukes et Hetland-verk som i mange tiår har ligget stuet vekk. Verket skal henge på veggen ut mot trafikantene i Nøstegaten.