NRK Meny
Normal

Schaefer: – Glad for åpenheten

Varsleren Robin Schaefer sier han er glad for rapporten fra advokatfirmaet Wiersholm, og håper oppvasken etter etterforskningen av Monika-saken kan hindre lignende saker i fremtiden.

Robin Schaefer

VARSLET: Robin Schaefer varslet om det han mente var betydelige svakheter i etterforskningen av dødsfallet til Monika Sviglinskaja (8).

Foto: Helge Skodvin

Schaefer fikk i dag full støtte av advokatfirmaet, som har gransket Hordaland politidistrikts håndtering av varslerne i Monika-saken.

– Han ser på rapporten som god og grundig. Han opplever at det har vært en svært god prosess, og er glad for fokuset på åpenhet, sier advokat Toril Wik på vegne av Schaefer.

Schaefer har fått en personlig henvendelse og gratulasjon av justisminister Anders Anundsen. Det er en viktig signaleffekt, sier Wik.

– Robin håper at man kan ta lærdom av prosessen og gjøre de endringene som er nødvendige for at dette ikke skal skje igjen, sier hun.

Schaefer varslet om det han mente var betydelige svakheter i etterforskningen av dødsfallet til Monika Sviglinskaja (8).

Saken var ett og et halvt år tidligere blitt henlagt som selvmord. Schaefers kritikk av etterforskningen ble avvist av ledelsen.

Advokat Jan Fougner, som har ledet arbeidet med rapporten, kalte Schaefers varsling for «et skoleeksempel».

Roses

Den øverste ledelsen i Hordaland politidistrikt fikk på sin side kraftig kritikk.

– De har ikke forstått reglene. Det er helt klart at dette var et lojalt varsel, det var saklig og fornuftig. Det var et skoleeksempel på hvordan man skal varsle internt, sa Fougner.

Også justisminister Anders Anundsen hyller i dag Schaefer.

– Det krever mot og styrke å varsle om kritikkverdige forhold. Derfor står det respekt av det Robin Schaefer har gjort, sier Anundsen.

Mener politiledelsen brøt loven

Wiersholm har i sin rapport konkludert med at politiledelsen i Hordaland brøt arbeidsmiljøloven i sin håndtering av Schaefers varsel.

Wiersholm mener ledelsen ikke sørget for å beskytte ham mot gjengjeldelse, som isolering eller marginalisering, etter at han varslet.

«At Schaefer ble utsatt for gjengjeldelse er etter Wiersholms oppfatning ikke først og fremst et resultat av systemsvikt, men av feilvurderinger begått av enkeltpersoner,» heter det i rapporten.

Det blir vektlagt at ledelsen ikke støttet Schaefer, at de ikke tok kontakt med ham og forsikret ham om at han ikke trengte å frykte å miste jobben, og at Schaefer tvert imot opplevde å få munnkurv, bli straffet for å ha engasjert seg og stemplet som illojal.

«Fokuset var på varlseren og ikke på varselet, slik det burde ha vært ved en saklig og forsvarlig håndtering,» står det i rapporten.

Stig Nilsen, bistandsadvokat for Monikas mor, deler rapportens oppfatning.

– Konklusjonen i rapporten er tydelig på at Robin Schaefer har varslet forsvarlig. Ut fra den kontakten vi hadde i saken, deler jeg denne oppfatningen. Etter min oppfatning, bekrefter rapporten at Schaefer har opptrådt helt korrekt ved sin varsling både internt og til meg.

Siste video

Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik