Satte fartøyet på grunn med vilje

Sigurd Smith i Sjøforsvarsstaben forteller at de kjørte KNM Helge Ingstad på grunn med vilje, fordi den ikke var stabil og hadde flyteevne etter kollisjonen i natt.