Sandberg vil auka «turistkvoten»

I eit forslag som snart vert sendt på høyring, føreslår fiskeriminister Per Sandberg (Frp) auka mengda fisk turistar får ta med seg over grensa til 30 kilo. Det opplyser statssekretær Ronny Berg (Frp) i fiskeridepartementet til Fiskeribladet Fiskaren. I dag får turistar maks ta med seg 15 kilo fisk over grensa.