Så stor er prisforskjellen på bymann og stril

Modalen troner suverent på toppen i Hordaland i øvelsen «rammeoverføringer fra staten».

Rekord i talet på elevar på Mo skule

KAN SMILE: Å drive skole i Modalen er dyrere enn i for eksempel Bergen. Det viser igjen i rammetilskuddet for 2017.

Foto: Mo skule

En innbygger verdsettes ulikt fra kommune til kommune når staten drysser penger ut over landet.

Kommunene får sine inntekter først og fremst fra to kilder: Den kommunale biten av skatten du betaler og rammetilskudd fra staten.

Laster innhold, vennligst vent..

Rammetilskuddet beregnes utfra mange kriterier, men hovedavveiningen er hvor dyrt det er å drive velferdstilbudene i den aktuelle kommunen. Ikke overraskende er det dyrere i små kommuner i distriktet enn i store, tettbefolkede kommuner.

Men hvor mye dyrere? Vi har tatt rammetilskuddet til kommuner i Hordaland for 2017 og delt det på antall innbyggere i kommunen.

Mens Modalen får 72.700 kroner pr. innbygger, får Bergen bare 21.000 kroner.

Laster innhold, vennligst vent..

Den røde streken i modellen over er gjennomsnittet for alle kommunene på 32.900 kroner.

(Os ligger veldig lavt fordi de er med i et prøveprosjekt med direkte støtte fra staten til sin eldreomsorg. Disse kronene er derfor fjernet fra deres rammetilskudd i 2017.)

En innbygger i Bergen får med andre tall bare 28,8 prosent av kronene en modøl får.

Enda mer oppsiktsvekkende: En annen kraftkommune i utkant-Hordaland, Eidfjord, får bare 52 prosent i rammetilskudd sammenlignet med Modalen.

Du kan lese mer om inntektssystemet til kommunene her.