Sa opp ansatt etter å ha tatt tiden på henne

Den ansatte vant rettssaken, får beholde jobben og får 70.000 kroner i oppreisning.

Oppdrettsanlegget i Kvinnherad.

STORT: Dette er ett av Sjøtroll Havbruks oppdrettsanlegg, i Kvinnherad i Sunnhordland. Sjøtroll er et av Norges største lakseforedlingsselskaper.

Foto: Sjøtroll AS

– Det er en svært gledelig dom, sier LO-advokat Katrine Rygh Monsen til NRK.

Hun har representert kvinnen i saken.

– Dommen er både grundig og god. Den tar opp i seg at kontrolltiltaket med å ta tiden er ulovlig, slik vi ser det. Jeg antar det er derfor oppreisningserstatningen er så høy, sier Monsen.

«Belastning på andre»

Sjøtroll Havbruk er et av landets største selskaper innen foredling av laks og ørret. Majoritetseier er Lerøy Seafood group.

Kvinnen jobbet på et av Sjøtrolls fiskemottak i Sunnhordland i flere år. I 2015 bestemte ledelsen ved bedriften at flere arbeidsoppgaver skulle rulleres, blant annet for å redusere belastningsskader.

Kvinnen hadde jobbet på slakteriavdelingen, men ble nå også satt til å pakke fisk. Bedriften syntes etter hvert at hun ikke pakket fisk fort nok, selv etter opplæringstiden.

«Hennes tempo er likevel så langt utenfor det som normalt kan forventes at det kan vurderes som oppsigelsesgrunnlag på grunn av at det fører til nedgang i produksjonsvolum og ekstra belastning på andre operatører som må kompensere for henne», står det i referatet fra en medarbeidersamtale i mai 2015.

Ho skal klare 3 kasser per minutt i grader 3, per i dag klarer ho 3 kasser på 1 min 36 sek.

Tidtaking av ansatt ved fiskemottak

En mellomleder tok tiden på den ansatte ved flere anledninger, også når hun ikke var klar over det. En slik tidtaking viste for eksempel at hun brukte 11 sekunder på å flytte en kasse til båndet. En kollega brukte tre sekunder.

«Ho skal klare 3 kasser per minutt i grader 3, per i dag klarer ho 3 kasser på 1 min 36 sek.», står det i et senere referat.

– Ingen verdi

LO-advokaten sier at hun aldri tidligere har hørt om et slikt tidtakingsregime.

– I alle sammenligningene er hun målt mot andre ansatte, men det er ikke noe system på hvem de har målt når. Alle vil jobbe saktere i perioder. Målinger gjort helt vilkårlig har ingen verdi, mener Monsen.

Jeg har aldri hørt om en tilsvarende sak.

Katrine Rygh Monsen, LO-advokat

Kvinnen, som i dag er 70 prosent sykemeldt, ønsker å komme tilbake i full jobb ved bedriften, sier Monsen.

– Jeg har erfaring med at det har gått bra, når man først har stått gjennom en sånn prosess. Vi får håpe det er en arbeidsgiver som forholder seg til et sånt resultat som dommen gir, sier hun.

Vil ikke kommentere

I retten argumenterte Sjøtrolls advokat for at oppsigelsen var saklig og gyldig, fordi den ansatte over tid hadde «...klare mangler både med hensyn til kvalitet, produksjonsforståelse og arbeidstempo».

Sjøtrolls advokat Øyvind Gaute Berg ønsker ikke å kommentere dommen nå, eller om det er aktuelt å anke.

– Jeg fikk dommen fredag og har ikke fått drøftet det med klienten ennå, sier han.