Rydland (KrF) blir Fitjar-ordførar

KrF, Sp og Frp har blitt samde om Harald Rydland (KrF) som ordførar og Sigurd André Maraas (Frp) som varaordførar. KrF gjekk fram med 15,6 prosentpoeng i valet og fekk ei oppslutnad på 32,9 prosent.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon