Minst tolv drosjeeiere mistenkt for lovbrudd

Drosjeeieren ble nylig dømt for å ha over 50 sjåfører kjørende for seg, og ikke stå for driften selv. Nå rettes søkelyset mot flere som kan ha drevet ulovlig på samme måten.

Taxier

OMFATTENDE: Hordaland fylkeskommune er i ferd med å rulle opp ulovlig drift blant en rekke drosjeeiere i Bergen. Drosjeeierne kan ha brukt et selskap til å stå for all drift av løyvene deres.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Dommen fra Bergen tingrett i høst har satt i gang en opprulling av det som kan være en lang rekke lovbrudd i taxinæringen.

Drosjeeieren som ble dømt i september fikk rettet mistanken mot seg for flere år siden. Fylkeskommunen, som deler ut drosjeløyve, hadde fått tips om at mannen ikke drev løyvene sine selv, og dermed drev ulovlig.

Nå pågår det etterforskning mot minst tolv andre drosjesjåfører som kan ha drevet på samme måte.

Over 50 sjåfører på løyvet

Mistanken mot drosjeeieren startet allerede i 2007. Da droppet fylkeskommunen saken mot ham, men saken ble aktualisert på ny i 2012.

Etter å ha undersøkt driften hans kom de til at han hadde over 50 sjåfører kjørende på løyvet som sto registrert på ham. Driften ble overlatt til andre selskap, og drosjeeieren hadde lite kontakt med eller organiserte sjåførene i minimal grad selv.

Det var bra at vi fikk en avklarende og grundig dom i saken. Det avklarer hvordan vi skal forstå regelverket rundt dette.

Arne Halvorsen, Norges

To selskap sto for så godt som all drift og organisering av arbeidstider for de mange sjåførene på drosjeløyvet til mannen. Ifølge dommen var han kun i kontakt med sjåførene når han hadde hørt om røyking i bilen eller uniformer som ikke var i god stand.

Ulovlig, mente fylkeskommunen, som tok fra mannen begge drosjeløyvene og gav en karantene på tre år fra drosjenæringen.

Har flere i siktet

Drosjeeieren saksøkte fylkeskommunen, men tapte på alle punkt.

– Retten har brukt den strengeste reaksjonsmåten de kan gjøre, og det er inndragelse samtidig som de gir en karantene i tre år før man kan ta løyvet ut igjen, sier nestleder i Norges Taxiforbund, Arve Halvorsen.

Ifølge dommen er også minst tolv andre drosjesjåfører med løyve mistenkt for å drive på samme måten. Hordaland fylkeskommune, som har ansvaret for å tildele drosjeløyve i fylket, skriver i en e-post til NRK at:

Arve Halvorsen

– ALVORLIG: – For den enkelte er det veldig alvorlig å miste drosjeløyve, forteller nestleder i Norges Taxiforbund, Arve Halvorsen.

«Vi arbeider med flere saker som følge av dommen, men kan ikke si hvor mange».

Drosjeforbundet: – Alvorlig

Etterforskningen av de andre drosjeeierne pågår fremdeles. NRK vet at de har brukt de samme selskapene som den dømte drosjeeieren, til å stå for drift og organisering av løyvet sitt.

Nestlederen i taxiforbundet mener det er alvorlig hvis flere nå kan vente seg å miste løyve.

– Mister man drosjeløyve så mister man jobben sin, inntekten sin og bedriften sin. Så det er klart at for den enkelte er dette en veldig alvorlig sak. Men jeg synes det var bra at vi fikk en avklarende og grundig dom i saken. Det avklarer hvordan vi skal forstå regelverket rundt dette, mener han.

Sjåfører: – Vi må følge reglene

At fylkeskommunen har flere drosjesjåfører under lupen, synes sjåførene selv er bra. De ønsker seg en ryddig bransje.

– Hvis du gjør noe som gjør at du ikke fortjener å ha løyve, er det på sin plass å miste det. Vi må følge, og forholde oss til de reglene som er, sier en kvinnelig drosjesjåfør til NRK.

– Man fortjener ikke å ha løyve hvis man ikke følger spillereglene, mener en annen.