Røyk frå parkeringshus

Naudetatane er nett komne fram til Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen der det kjem røyk frå tredje etasje i eit parkeringshus. Operasjonsleiar Steinar Hausvik i Vest politidistrikt seier at dei ikkje veit endå om røyken skuldast brann, men at dei no jobbar med å finna ut av det.

Haraldsplass

Søk i valresultata

valg-dekorasjon