Røkkes nye superskip har fått sin første partner

Havforskningsinstituttet i Bergen blir den første store samarbeidspartneren til Kjell Inge Røkke og Nina Jensens selskap Rev Ocean.

Illustrasjon av forskningsskipet Rev

ILLUSTRASJON: Slik vil forskningskipet til Rev Ocean se ut.

Foto: Rev Ocean

Kjell Inge Røkke, en av Norges rikeste personer, har bygget opp sin formue på fiskeri. Nå skal han samarbeide med landets fremste havforskere.

I dag undertegnet Nina Jensen fra Rev Ocean og Sissel Rogne, direktør ved Havforskningsinstituttet, en samarbeidsavtale.

For forskerne er ikke tette bånd til forretningsmannen et problem, sier Rogne.

– Vår forskning skal alltid ha sin integritet og det er derfor vi nå går inn i enkeltprosjekter hvor vi har vår integritet og de har sin integritet.

Jensen og Rogne

SIGNERTE: Nina Jensen fra Rev Ocean og Sissel Rogne, direktør ved Havforskningsinstituttet signerte i dag samarbeidsavtale.

Foto: Astrid Rommetveit / NRK

Fokuserer på løsninger

Det nye forskningsskipet Rev skal bygges i Norge og Romania. Ifølge Nina Jensen, daglig leder for Rev Ocean, er sjøsetting nå utsatt til 2021.

«Løsningsorientert» er stikkordet som Jensen vil sette på arbeidet som skal gjøres på forskningsfartøyet. Fokuset hos Rev er på klima, plast og overfiske.

– Den forskningen som skal gjøres ombord er i hovedsak ikke grunnforskning, men løsningsorientert forskning. Hvordan skal vi redde verdens korallrev? Hvordan skal vi løse havforsuringsproblemet? Hvordan skal vi bli kvitt plast i havet? sier Jensen.

– Vil det være et problem for dere dersom forskerne går ombord for å studere konsekvensene av tråleraktiviteten som Røkke driver med?

– Absolutt ikke. Hvis dét er en av hovedutfordringene for fiskebestandene i verden eller for havets helse så ser jeg det som en selvfølge at det også skal være en forskningsoppgave.

– Det viktigste for oss er at det er uavhengig forskning, sier Nina Jensen.

– Ekstreme mengder data

Rev Ocean og havforskerne skal ikke bare samarbeide om å bruke det nye fartøyet. De skal også dele kunnskap og data. Store datamengder er ett av satsingsområdene for Rev Ocean.

– Havforskerne samler enorme mengder data, og Rev kan få det ut og analysere det. Så da blir det vinn vinn, sier Rogne.

– Vi er opptatt av at dataene og informasjonen som forskerne kommer fram til, blir delt. Derfor vil vi stille et utvetydig krav om deling og åpenhet av dataene, sier Jensen.

Illustrasjon av megakosmer

MEGAKOSMER: I SLike tanker ønsker forskerne å lage mini-økosystemer for å se hva som skjer når havet blir varmere og surere.

Foto: Vill urbanisme/Havforskningsinstituttet

Vil ha enorme vanntanker

På ønskelisten til samarbeidspartnerne står også noen enorme vanntanker på Dokken i Bergen, hvor forskerne kan studere havet i miniversjon. Her vil de lage hele økosystemer for å finne ut hva som skjer når havet blir varmere og surere.

Dette kan også bli en opplevelse for folk flest, tror Sissel Rogne. Hun mener de trenger hjelp fra filantroper som Røkke for å nå ut.

– Vi trenger hjelp fra alle til å få et økt engasjement for havet. Vi ønsker også samarbeid med Akvariet og andre aktører slik at vi får engasjert barn fra de er små. Og ikke minst vil vi engasjere studenter, slik at vi får de gode hodene til å jobbe for havet.

Fornebutårn

SKYSKRAPER: Rev Ocean får kanskje ikke bygge skyskraperen "Verdenshavenes hovedkvarter" på Fornebu. Verken Jensen eller Rogne vil utelukke at Bergen er aktuell kandidat for bygget.

Foto: NIELSTORP