Rødgrønne vil stevne regjeringen

AP, SP og SV i Hordaland raser mot regjeringens asylpolitikk og truer med å klage norsk asylpraksis inn for menneskerettighetsdomstolen.

Knut Storberget

FÅR PEPPER: Lokalpolitikere ber Knut Storberget endre norsk asylpraksis.

Foto: Håkon M. Larsen / Scanpix

Lokalpartiene reagerer voldsomt på at enslige mindreårige asylsøkere får beskjed om at de må forlate Norge den dagen de fyller 18 år. Praksisen gjør blant annet at unge asylsøkere må avbryte utdanning og sendes hjem uten noe vitnemål eller annen bekreftelse på den skolegangen de faktisk har fått i Norge.

- Må behandles som barn

Tidligere har SVs gruppeleder i Bergen, Oddny Miljeteig, uttrykt sin misnøye med denne praksisen. Nå går også andre lokalpolitikere fra de to andre regjeringspartiene ut mot egen justisminister.

-Justisminister Knut Storberget må si at vi skal behandle barn som barn og gi dem alle støtte de trenger. Så får regjeringen ordne store internasjonale problemer med andre virkemidler, sier Joril Christensen i Hordaland Arbeiderparti til nrk.no.

Krevet at Storberget snur

Hun mener praksisen må være i strid med FNs barnekonvensjon , og sier hun vil jobbe for å få saken prøvd i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dersom justisministeren ikke snur i saken.

- Vi må ikke sitte og vente på at de skal bli voksne, slik at vi kan behandle dem som voksne, sier hun.

- Mindreårige som har vært her til de har fylt 18 og blitt del av det norske samfunnet, burde få bli her resten av livet. Jeg synes dette er veldig betenkelig, sier Senterpartiets gruppeleder i Bergen, Ove Sverre Bjørdal, til nrk.no.

Avviser kritikken

Statssekretær Pål K. Lønseth (AP) er glad for engasjementet til både egne partifeller og politikere fra de andre regjeringspartiene, men mener regjeringen har sitt på det tørre.

- I denne saken tar de feil. Vi mener dette er en fornuftig politikk. Å gi alle enslige mindreårige asylsøkere permanent opphold i Norge, vil oppfordre familier i den tredje verden til å sende sine barn på en lang og farefull ferd til Vesten. Det vil være en inhuman praksis, sier Lønseth.

Han innrømmer likevel at praksisen ikke er ideell.

- Derfor jobber vi med omsorgssentre blant annet i Afghanistan og Irak, slik at de som ikke har beskyttelsesbehov eller omsorgspersoner i hjemlandet kan sendes til et etablert omsorgstilbud i sitt eget land, sier Lønseth.