– Vi er helt utslitte, men fortsetter å lete

Redningsaksjonene i Hordaland tærer på kreftene til de frivillige i Røde Kors, men leteaksjonene i Ulvik og ved Evanger fortsetter med full styrke.

Røde Kors-mannskaper har en kort pause under leteaksjonen i Ulvik

KORT PAUSE: Røde Kors-mannskaper har en kort pause under leteaksjonen som pågår i Ulvik i Hardanger.

Foto: Stine Håvik / Bømlo Røde Kors Hjelpekorps

Eilev Nysveen, områdeleder i Hordaland Røde Kors Hjelpekorps

Eilev Nysveen, områdeleder i Hordaland Røde Kors Hjelpekorps.

Foto: Røde Kors

– Vi har brent opp alt kruttet, for å si det slik, sier operativ leder Eilev Nysveen i Hordaland Røde Kors Hjelpekorps.

Nysveen forteller til NRK at letemannskapene er utslitte, men fortsetter å stå på både i leteaksjonen i Ulvik og i leteaksjonen ved Evanger.

I flere dager har Røde Kors vært med i leteaksjonene for å finne 40 år gamle Aidas Kackuikas i Evanger, og 30-åringen Tomasz Ziolkowski i Ulvik.

– For noen av mannskapene har belastningen vært litt mer enn hva som er greit for dem selv og deres nærmeste, sier Nysveen.

Det er bare å ta av seg hatten for en fantastisk dugnadsinnsats fra de frivillige.

Eilev Nysveen, operativ leder i Hordaland Røde Kors

160 aksjoner så langt i år

Hjelpekorpsene i Hordaland har så langt i år vært ute på nærmere 160 søk- og redningsoppdrag for Hovedredningssentralen, politiet og AMK. I tillegg til søk og redning, er det også mange transportoppdrag på vegne av helseforetakene, når pasienter ikke kan hentes av ambulanse eller helikopter utenfor allfarvei.

– Vi regner med å passere 200 oppdrag lenge før 2016 er over, forteller Nysveen. 2015 var et rekordår med 165 oppdrag for Hordaland Røde Kors Hjelpekorps.

– Denne uken har vi vært oppe i 130 fra Røde Kors som har vært ute og letet samtidig, sier Nysveen.

– Å kreve betaling strider mot alt vi står for

Gjennom sosiale medier har hjelpemannskapene registrert at flere krever at turister selv skal betale for å bli reddet. De presiserer at dette er uaktuelt.

– For oss i Røde Kors er det utenkelig å kreve betaling for å redde noen i nød, forteller operativ leder Eilev Nysveen i Hordaland Røde Kors Hjelpekorps.

– Å i det hele tatt gå inn i en slik diskusjon strider mot alt som vår organisasjon har stått for i 150 år.

Stig Hope i Kinsarvik Røde Kors Hjelpekorps og områdeleder Bjørn Arild Fjeldsbø

Stig Hope i Kinsarvik Røde Kors Hjelpekorps har deltatt i mange av aksjonene i Hardanger i år. Her er han sammen med områdeleder Bjørn Arild Fjeldsbø.

Foto: Røde Kors Hjelpekorps

Ber om kompensjasjon til bedriftene

Selv om det er uaktuelt å vurdere å kreve betaling av de som må reddes, tar Eilev Nysveen gjerne en diskusjon om manglende økonomisk kompensasjonen til de frivillige i redningstjenesten.

– Vi utfordrer kommunene rundt omkring til å gå i dialog med næringslivet om muligheten for å kompensere små og mellomstore firma som ikke har økonomi til å lønne folk når de rykker ut for å redde liv og helse til folk i nød.

Eilev Nysveen står på at dette ikke handler om å lønne aktive i den frivillige redningstjenesten.

– Dette handler om å sørge for at vi i det minste ikke taper penger på engasjementet vårt. Gjennom året så taper frivillige i Røde Kors Hjelpekorps mange dagslønner i forbindelse med lete- og redningsaksjoner, påpeker Nysveen.