Rektor frykter for elevenes sikkerhet – stenger skolen på grunn av skredfare

Rektor ved Odda vidaregåande skule mener det ikke er trygt å sende elevene til skolen på rasutsatte veier.

Øyvind Bjørkevoll

STENGER SKOLEN: Rektor Øyvind Bjørkevoll velger å stenge skolen for ordinær undervisning. Onsdag skal elevene ha "hjemmeskole".

Foto: Tale Hauso / NRK

Det er meldt tre dager med snøskred, jordskred og flom i Hordaland og Rogaland. Flere steder har det kommet mange millimeter på få timer. Odda er spesielt utsatt, det er bare to uker siden to biler ble truffet av et ras i kommunen.

Og for å ta vare på sikkerheten til elevene ved Odda vidaregåande skule velger skolen å stenge.

– Vi er bekymret for det været som varsles nå. Det er stor skredfare, og flere av våre elever bor slik til at de må ferdes på svært rasutsatte veier, sier rektor Øyvind Bjørkevoll.

Fått telefon fra foreldre

Skolen har vært i kontakt med kommunen og også flere foreldre.

– Vi har fått telefoner fra foreldre som er bekymret for veien, med det været som er meldt. Mange er glad for at vi har kommet til den avgjørelsen at vi stenger.

Skolen er stengt for ordinær drift, men elevene skal ha en digital skoledag. Det blir «hjemmeskole».

På nettsiden til skolen har rektor lagt ut følgende melding:

NVE varslar stor snøskredfare grunna mildvêr, vind og mykje nedbør. Odda vidaregåande skule har difor bestemt at skulen ikkje er open for ordinær undervisning i morgon, onsdag 6.12. Vi tek ein digigtal skuledag og ber elevane og lærarane samarbeide om opplegget om dagen på It's Learning.

Øyvind Bjørkevoll rektor
Odda

SKREDFARE: Det er stor snøskredfare i Odda.

Foto: Tale Hauso / NRK

Ikke fri

– Elevene blir kontaktet av sin lærer, så planlegges skoledagen ut fra det. Det blir altså ikke fri for elevene, men de skal ikke møte på skolen, sier Bjørkevoll. Han vet ikke hva som skjer i dagene fremover.

– Nå vil vi følge med på værmeldingene, så blir det vurdert fortløpende.

Så store mengder regn på tre dager er svært sjeldent. Ifølge meteorologene skjer det hvert femte eller tiende år. Og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt egne flomeksperter til Odda og Norheimsund for å overvåke situasjonen.

Odda-ordfører Roald Aga Haug

FØLGER SITUASJONEN: Ordfører i Odda Roald Aga Haug sier kommunen følger situasjonen tett.

Foto: Tale Hauso/ARKIV / NRK

– Vi er her for å følge med utviklingen og bistå kommunene. Først og fremst skal vi holde dem oppdatert. I tillegg kan vi bistå dem dersom noe skjer, sier Jomar Bergheim distriktsingeniør i NVE Region Vest. Foreløpig har det ikke kommer så mye nedbør som de fryktet i Odda tirsdag.

Overvåker tett

Kommunen følger situasjonen tett. Det er gjort flere forebyggende tiltak slik at de skal takle det som eventuelt måtte komme.

– Vi overvåker bekkefar og stikkrenner, mye teknisk utstyr er på plass. Beredskapen er også hevet, sier ordfører Roald Aga Haug

Til tross for at det ikke har kommet så mye nedbør i dag som de regnet med så er det mye snø i fjellet.

– NVE har varslet at situasjonen kan bli alvorlig, vi håper ikke det blir det, men om varslene holder seg så kan det bli mye vann. Det er viktig å være forberedt og ta dette på alvor.

Nå ber han innbyggerne i Odda om å ta vare på hus og hjem og passe på.

– Folk må følge med og passe seg selv, eiendommene og tingene sine.

Tirsdag kveld meldes det på varsom.no at snøskredfaren i Hardanger er nivå 4 (rødt) og flom og jordskredfaren ligger på 3 (oransje).