Rekordhøge straumprisar

Ikkje sidan 2003 har straumprisane vore høgare enn dei er no.

Kraftledningar
Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Stort forbruk og lite snø i fjellet er nokre av årsakene til at straumprisen er høgare enn på mange år.

Brukar mykje i kulda

- Sist veke var det heile fem til ni grader kaldare enn normalt, og difor er forbruket høgt, seier Marit Lundteigen Fossdal i NVE.

Dette er ein av grunnane til at ein no opplever dei høgaste straumprisane på fleire år.

Faktisk må ein tilbake til 2003 for å finna sist straumkundane måtte betala så mykje for elektrisiteten som i dag.

Kan stiga meir

I tillegg til høgt forbruk har det vore lite snø i fjellet. Dette gjer at vassmagasina inneheld mindre vatn enn det som er vanleg.

Håkon Knudstad meklar straumprisar i selskapet Bergen Energi. Dei forventar at me må rekna med at straumprisane vil forbli høge, og kanskje endå høgare enn i dag i tida framover.

- Kanskje vil dei også stiga, seier han.