Rekorddeltaking i Hordaland

Hordaland er fylket i landet der flest brukte stemmeretten i år. Medan den nasjonale valgdeltakinga ser ut til å gå litt ned til 77,6 %, var ho i Hordaland på rekordhøge 80,8. Fedje hadde med 84 % fylkets høgaste valdeltaking.