NRK Meny
Normal

Stor økning i kollektivreiser i 2011

Vi reiste kollektivt 20 millioner ganger mer i fjor enn i 2010. Størst er økningen med bane i de største byene.

Bybanen i Bergen

LØPER TIL BANEN: I Bergen øker busstrafikken selv om Bybanen har kapret mange passasjerer, men fortsatt henger byen etter når det gjelder kollektivreiser sammenlignet med innbyggertall.

Foto: NRK

Bybanen i Bergen har bidratt til en kraftig vekst i antall kollektivreiser i Norge. Også i Oslo og Trondheim økte kollektivtrafikken stort, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

I de tre største byene var det til sammen 10 millioner flere reiser siste år. Dermed var halvparten av veksten i disse byene.

Spesielt var det sporvei og forstadsbaner fikk folk til å reise kollektivt i fjor. Her var trafikkveksten på 9,4 prosent. Totalt økte antallet kollektivreiser i Norge med 4,1 prosent fra 2010 til 2011.

Buss vinner og taper

Tom-Christer Nilsen

GLEDELIG: Tom Christer Nilsen, fylkesordfører i Hordaland, er glad for at kollektivtrafikken øker uten at det er innført køprising i Bergen.

Foto: NRK

Utenfor de store byene taper bussene terreng. Flere bussruter har blitt lagt ned på grunn av lite trafikk. Færre reiser med ekspressbusser på tvers av fylkesgrensene, skriver SSB.

Selv om bybanen i Bergen fikk mange passasjerer øker også antallet bussreiser i Norges nest største by.

Bergensområdet har i flere år hatt færre bussreiser per innbygger enn de andre storbyene. Veksten på buss var i fjor mye større her enn i de andre byområdene i landet.

Uten køprising

– Jeg synes det er en veldig gledelig utvikling som gir oss enda større ambisjoner for framtida, sier fylkesordfører Tom Christer Nilsen (H).

Han mener veksten viser at en kan endre reisevaner uten bruk av køprising.

– Vi har oppnådd dette uten bruk av køprising og rushtidsavgift som de har brukt andre steder uten å oppnå fullt så gode resultater, sier Nilsen til NRK.no.

Men Bergen har fortsatt færre passasjerer enn Oslo og Trondheim om en sammenligner med innbyggertallet.

Video Bybanen minutt for minutt.mp4

BYBANEN I BERGEN MINUTT FOR MINUTT: Sommeren 2010 åpnet Bybanen i Bergen. Nå har den bidratt til stor vekst i kollektivbruken i Norge.

Siste video

Programleder: Marte Rommetveit
Her fortsetter de diskusjonen utenfor studio