NRK Meny
Normal

Regjeringen vil ikke gjøre hastevedtak

Samferdselsministeren mener regjeringen trenger mer tid på utredninger av E16. Til tross for at veien er stengt for andre gang på to uker på grunn av jordras.

For andre gang på to uker er E16 stengt på grunn av jordras.

RAS: Siden oktober 2014 har det gått fire ras på denne strekningen.

Foto: Rikke Emlie Rusten/Helene Wiese-Hansen / NRK

– Vi har hatt to ulike ekspertgrupper som har stikk ulike anbefalinger. Når vi har så ulike syn fra fagfolk så er det viktig at vi setter oss ned og gjør riktige valg når vi skal investere flere milliarder, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen forstår at situasjonen er uholdbar, men kan ikke love ny vei ved det første.

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Hordaland Magne Rommetveit, mener det haster med å ta en avgjørelse på hvilken løsning man skal gå for på en ny E16.

Etter jordraset i Vaksdal sist uke sendte han skriftlig spørsmål til samferdselsministeren, der han ber han om at statsråden svarer på hvilken løsning han vil gå for.

Magne Rommetveit

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Hordaland Magne Rommetveit, mener det haster med å ta en avgjørelse på hvilken løsning man skal gå for på en ny E16.

Foto: Arbeiderpartiet

– Jeg er virkelig skuffet. Han ser situasjonen, men han klarer ikke å si ifra om hva han vil gå for, sier Rommetveit.

Forstår kritikken

Samferdselsministeren forstår at situasjonen er uholdbar, men kan ikke love ny vei ved det første.

– Jeg har selv kjørt den strekningen mange ganger, jeg forstår at det er en uholdbar situasjon. Vi gjør grep nå på kortsikt og vi har økt satsingen på rassikring, men så er det viktig for oss å få en langsiktig løsning, sier Solvik-Olsen.

Planen for sikring og utbedring av ny E16 er ennå ikke klart. Det mest populære alternativet er regnet til oppstart i 2022.

– Når vi ser hvilke konsekvenser dette fører til både for vei, bane og trafikantene så hadde jeg håpt at han kunne vist litt mer handlekraft, sier Rommetveit.

Krever strakstiltak

Nesten alle viktige kommuner, instanser og næringsliv sier ja til prislappen på 33 milliarder for utbyggingen av en ny E16, en av landets mest utsatte veistrekninger.

Eirik Haga

Vaksdal-ordfører Eirik Haga krever strakstiltak, han forstår ikke hva staten venter med.

Foto: NRK

Alternativet K5 «alle» samler seg rundt betyr åtte nye felles tunneler for jernbane og vei, innkorting på reisetiden mellom Voss og Bergen på 46 minutter med bil og en togtur som blir 24 minutter kortere. Vaksdal-ordfører Eirik Haga krever strakstiltak, han forstår ikke hva staten venter med.

– Når de fleste instanser har gått for at man bygger etter K5 alternativet, da skjønner jeg ikke at man skal komme ut med en ny utredning nå. Der som raset er gått har det vært stengt fire ganger siden oktober, sier Haga.

Siste video

Programleder: Mariann Reikerås
Vestlandsrevyen 20.55 - tirsdag 20. mars
Programleder: Mariann Reikerås