REDUSERT TRYKK:

Vossevangen vassverk reduserer trykket på deler av leidningsnettet. Vaskemaskinar og oppvaskmaskinar bør ikkje brukast.